Østerbro Handelsforening

Velkommen til 

Østerbro Handelsforening

En forening som skaber værdi på Østerbro.

Til glæde for din butik og dit lokalmiljø.

Om østerbro handelsforening

Østerbro Handelsforening taler Østerbros butikkers sag.

Foreningen har en bred kontaktflade og et godt netværk på Østerbro. 

Foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg, således at butikkerne tilgodeses i fremtidige strategier. 

Bestyrelsen arbejder ulønnet.

 

Grøn infrastruktur

Vi er repræsenteret i Følgegruppen til omlægningen af Ndr. Frihavnsgade.

Et spændende projekt som bliver en udfordring for butikkerne under etableringen.

Udvalgsarbejdet

Vi er repræsenteret i bl.a. Østerbro Lokaludvalg og Østerbro Lokalråd.

Via disse kanaler, får vi viden om, hvilke lokale projekter der arbejdes på.

En by i udvikling

Østerbro er i konstant forandring.

Derfor er kan det være svært at følge med i udviklingen. Som medlem af foreningen vil du hurtigt blive opdateret.